P&G Oral Care - Our Ambitions

Náš cíl:

Zdravé návyky péče o ústní dutinu pro všechny.
Zdravé návyky v péči o ústní dutinu znamenají víc než jen dobré zuby. Je klíčem k dobré kondici a ovlivňuje kvalitu života, sebevědomí a schopnost mluvit, usmívat se, přivonět, cítit chuť a žvýkat. Naše vize je jednoduchá: rozvíjet zdravé návyky v péči o ústní dutinu, aby se změnilo zdraví lidí a zároveň se snížil dopad na naše komunity. Stanovili jsme si cíl vzdělávat 2 miliardy lidí a umožnit jim, aby si do roku 2030 osvojili zdravé návyky v péči o ústní dutinu, a zároveň je vést k odpovědné spotřebě.
SDÍLEJTE
KLIKNUTÍM PŘEJDETE NA JEDNOTLIVÉ SEKCE

Díky síle spolupráce, odhodlání a neustálému zlepšování spolupracujeme se zubními lékaři, prodejci, dodavateli, výzkumnými organizacemi a třetími stranami, zajistit, aby se lidem a našim komunitám dařilo dnes i pro další generace.

Náš přístup je navržen tak, aby inspiroval zdravé návyky v péči o ústní dutinu prostřednictvím vzdělávání, přístupu k dentálním produktům a službám a inovací, které usnadňují a zpříjemňují osvojení zdravých návyků.

Zde se můžete podívat, jak postupujeme na naší cestě.

Spolupracujeme s odborníky na zubní lékařství po celém světě. Během pandemie covid-19, kdy lidé nemohli navštívit svého zubaře, jsme pomáhali chránit zdraví úst prostřednictvím vzdělávacích článků, videí a živých přenosů.

Spolupracujeme s odborníky na zubní lékařství po celém světě. Během pandemie covid-19, kdy lidé nemohli navštívit svého zubaře, jsme pomáhali chránit zdraví úst prostřednictvím vzdělávacích článků, videí a živých přenosů.

V Severní Americe poskytuje společnost Oral-B prostřednictvím partnerství se sítí Dental Lifeline Network darované výrobky a zubní péči rizikovým osobám v hodnotě 1 milionu dolarů. V Číně jsme darovali zubní kartáčky Crest Sonic Power v hodnotě více než 2,7 milionu dolarů na zlepšení ústního zdraví lidí.

S nadšením vyvíjíme produkty, které podporují zdravé návyky lidí i planety, od aplikací, které dospělým poskytují správné vedení při čištění, přes bezplatnou aplikaci Disney Magic Timer, díky níž si 90 % dětí čistí zuby déle, až po produkty a obaly, které produkují méně odpadu. Náš manuální zubní kartáček Clic pomáhá snížit množství plastového odpadu o 60 % a v roce 2021 začneme přecházet na recyklovatelné tuby na zubní pastu.

Naše závazky

Věříme, že svět bude lepší, když budou lidé zdravější, životní prostředí bude dobře chráněno a kvalita života se zlepší pro všechny. Proto se snažíme inspirovat lidi a naše komunity ke zdravým návykům.

heart logo
Zdravé návyky pro lidi a naše komunity
Cíl
Vzdělat dvě miliardy lidí a umožnit jim, aby si do roku 2030 osvojili zdravé návyky v péči o ústní dutinu.

Zlepšit přístup ke špičkovým nástrojům a řešením péče o ústní dutinu, abychom vytvořili lepší návyky v oblasti ústního zdraví, a to již od dětství.

Cíl
Umožnit spotřebitelům snadný přístup k našim složením a zásadám bezpečnosti.

Jsme transparentní, a i nadále poskytujeme bezpečné výrobky.

Cíl
Zajistit, aby naše obaly byly do roku 2030 100% recyklovatelné

Minimalizovat dopad životního cyklu na životní prostředí, podporovat a umožňovat odpovědné spotřební návyky

Cíl
Snížit absolutní emise skleníkových plynů o 50 % v rámci všech našich činností do roku 2030
  • Budeme celosvětově nakupovat 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a snižovat naši ekologickou stopu a usilovat o oběhová řešení.

  • Ve všech výrobních závodech společnosti P&G Oral Care budeme udržovat nulové množství výrobního odpadu ukládaného na skládky.

  • Do roku 2030 zvýšíme účinnost využití vody o 35 %.

Cíl
Spolupracovat s našimi dodavateli na potvrzení odpovědného získávání prioritních materiálů rostlinného, živočišného a nerostného původu do roku 2030.

Zajistit transparentní a odpovědné získávání zdrojů.